Kärlek och företagande - vad du bör veta - Lexly.se

Kärlek och företagande - vad du bör veta

Är du egenföretagare, kär och planerar att fria till ditt livs kärlek? Då är det viktigt att du har koll på hur ditt företag påverkas om du gifter dig? Eller rättare sagt: vad som händer vid en eventuell skilsmässa. Ekonomi, äganderätt och skilsmässa är nog inget du tänker på i detta läge, men det är nog så viktigt. Giftermål påverkar ditt företag rent juridiskt, vilket kan få flera olika konsekvenser. I och med att ni blir äkta makar, blir allt ni äger giftorättsgods. Det innebär att all er egendom delas på hälften vid en eventuell skilsmässa. Inklusive ditt företag.

Vem äger vad i ett äktenskap?

Som gifta äger ni fortfarande era egna tillgångar och ni ansvarar var och en för era egna skulder. Det är vid en eventuell separation som värdet av allt ni äger delas lika mellan er om inget annat avtalats. Det spelar ingen roll att du startade företaget innan du gifte dig, värdet av all egendom som inte är angiven som enskild egendom i ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din ex-partner vid en eventuell skilsmässa.

Vad kan hända med företaget om jag skiljer mig?

Låt säga att du äger och driver ett företag sedan flera år. Det är värderat till 8 000 000 kr. Om du skiljer dig och företaget inte är din enskilda egendom, kommer det att ingå i bodelningen. Din före detta make/maka har då rätt till halva företaget, alltså 4 000 000 kr.

Om din ex-make/maka vill bli utköpt, måste du ersätta denne med motsvarande summa - kontant eller annat till ett värde av 4 000 000 kr. Om du inte har möjlighet att göra det, blir din före detta fru eller make bli delägare i bolaget - att jobba tillsammans efter en skilsmässa är kanske inte ett drömscenario. Startade du dessutom företaget tillsammans med en eller flera kompanjoner, blir en av effekterna att din ägarandel minskar i relation till deras andelar.

Scenariot kan försvåras ytterligare om ett företag har många anställda och/eller värdefulla tillgångar som gör värderingen komplicerad.

Äktenskapsförord - extra viktigt för egenföretagare

Allt detta kan undvikas genom att ni före eller under äktenskapet skriver ett äktenskapsförord där ni bestämmer att företaget inte ska ingå i den gemensamma potten (giftorättsgodset) vid en eventuell skilsmässa. Företaget blir då istället din enskilda egendom och behålls av dig i sin helhet.

Aktieägaravtal och kompanjonsavtal

Har företaget flera delägare, kan ni i aktieägaravtalet eller i kompanjonsavtalet skriva att alla delägare ska ha ett äktenskapsförord, och att det i det ska framgå att era respektive andelar i företaget är er enskilda egendom.

Har du fler frågor om äktenskapsförord? Läs vår stora guide!

Pensionssparande

En annan viktig aspekt är din pension. Företagare får ingen tjänstepension, utan måste själv spara till sin pension. Därför ska du även göra ditt pensionssparande till enskild egendom i äktenskapsförordet. Detsamma gäller avkastning och utdelningar, då även dessa ingår i giftorättsgodset om det inte angivits som enskild egendom.

Formella krav på äktenskapsförord

Det ställs vissa krav på äktenskapsförord för att det ska anses giltigt:

  • Det ska vara skriftligt
  • Undertecknat av båda (blivande) makarna
  • Daterat

 

Det färdiga äktenskapsordet ska därefter registreras hos Skatteverket, och i samband med detta vinner det laga kraft och blir en offentlig handling.

Äktenskapsförordet har inget förutbestämt giltighetsdatum. Därför är det viktigt att se till att det är aktuellt och uppdateras vid eventuella förändringar. Detta kan inte göras ensidigt av ena maken, utan ska göras på samma sätt som när det ursprungligen skrevs.

Äktenskapsförord: trygghet för dig, din partner och ditt företag

Det kan kännas både obekvämt och svårt att ta upp diskussionen om äktenskapsförord med sin partner, särskilt inför ett stundande bröllop. Det kan uppfattas som tvivel, både på sin kärlek och den blivande maken/makan, men ska istället ses som en försäkran om att minimera risken för framtida konflikter. Att folk skiljer sig är ett faktum, allt kan hända. Och till syvende och sist har ni ju valt att gifta er med varandra - inte varandras egendom.

Skriv äktenskapsförord

Hos oss skriver du enkelt ett äktenskapsförord online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt äktenskapsförord som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar