Allmänna villkor

Med allmänna villkor anpassade för ditt företags samarbeten uppnår du en rad fördelar. Dels undviks oklarheter som kan uppstå då generella lagar ska tolkas på just din verksamhet, dels får kunden och du själv en bättre överblick över dina villkor. Du sparar även tid jämfört med att skriva olika avtal för varje kund som köper liknande tjänster.