Skäliga och oskäliga avtalsvillkor - Lexly.se

Skäliga och oskäliga avtalsvillkor

Det ställs högra krav på att villkoren är skäliga mellan företag och konsument. Att villkoren är skäliga betyder i korthet att de följer de lagar och regler som finns och inte utnyttjar konsumenten för att gynna dig som säljare. Oskäliga avtal är ogiltiga.

Skydd mot oskäliga villkor

Skyddet mot oskäliga avtalsvillkor gäller i hela EU genom Direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor. Direktivet ställer krav på att alla medlemsländer ska ha ett system som förbjuder oskäliga villkor, och ger ett flertal exempel på vad oskäliga villkor kan innebära.

3 typer av oskäliga villkor

1. Om villkoren bryter mot tvingande lagstiftning, och exempelvis ger konsumenterna sämre villkor än de som står i lagen.


2. Även om villkoren bryter mot icke-tvingande lagstiftning kan de anses vara oskäliga. Detta gäller om villkoren inte uppfyller kraven på balans mellan konsument och säljare, exempelvis om parterna har olika rätt att avsluta avtalet. 


3. Är villkoren otydliga och vagt formulerade, så att konsumenten inte kan förutse konsekvenserna av att ingå avtalet, anses de oskäliga. Det kan exempelvis handla om att villkoren är ofullständiga och inkonsekventa.

Skriv allmänna villkor

Hos oss kan du enkelt skriva allmänna villkor utformade specifikt för ditt företag. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte.

Om du har frågor eller vill vill veta mer är du välkommen att ringa oss på telefon 0771 24 00 24.

Relaterade artiklar