Arvskifte

Vem ska få vad av de tillgångar som finns i ett dödsbo? Detta sker genom ett arvskifte och det är sista steget för att arvingarna ska få ut sitt arv. Arvskiftet är ett juridiskt dokument som används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Gå tillbaka