Gåvobrev

Gåvor till nära och kära är bra att trygga genom ett gåvobrev där man skriver ned vem som vill ge bort något, vad som ska ges bort och till vem. Gåvobrev är ett gammalt ord och innebär egentligen ett gåvoavtal, ett avtal om att ge bort något. Att det kallas för brev har alltså ingen betydelse.

Vikten av ett skräddarsytt gåvobrev

Att muntligen lova någon annan en gåva är inte bindande och den som lovat detta kan ta tillbaka löftet. Skriver gåvogivaren ett löfte om att ge bort något kan gåvogivaren inte utan vidare ta tillbaka löftet. Det går att ta tillbaka en gåva om det finns ett gåvobrev om gåvogivaren får en försämrad ekonomi eller om den som ska få gåvan beter sig illa mot gåvogivaren.

Hos oss kan du enkelt skriva ett gåvobrev som är särskilt anpassat för just gåva av fastighet, tomt, bostadsrätt, pengar, aktier, värdepapper, bil, båt eller konst. Ett gåvobrev som är anpassat för gåva av pengar, lämpar sig mindre bra för en gåva av fastighet. Det är nämligen stora skillnader på de juridiska krav som ställs för en gåva av värdepapper och de krav som ställs för gåva av fastighet. Det är därför viktigt att använda sig av ett situationsanpassat gåvobrev för att det ska bli juridiskt korrekt.

Vi skräddarsyr ditt gåvobrev utefter vad du vill ge bort. Du kommer att få besvara en rad olika frågor som är relevanta för att skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.

Gåva mellan makar

En gåva mellan makar som har ett högt värde bör registreras. När en make ger den andra maken en gåva som inte har ett högt värde, i förhållande till makens ekonomi, behöver gåvan inte registreras. Gåva mellan makar registrerades tidigare hos tingsrätten men ska från och med 1 oktober 2011 registreras hos Skatteverket.

Du registrerar gåvan genom att skicka in gåvobrevet i original till Skatteverkets äktenskapsregister. Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När du fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet. Det görs på denna blankett: Blankett för ansökan om lagfart.

Gåva till barn och barnbarn

Om du planerar att ge en gåva till ditt barn kan gåvan antas vara ett förskott på arv. Det innebär att gåvan kan komma att räknas av gåvotagarens framtida arv. Du kan genom ett gåvobrev bestämma att gåvan inte ska räknas som ett förskott.

Att gåva till ditt barn kan påverka det framtida arvet är en fråga få reflekterar över när gåvan ges. När du skriver gåvobrev hos oss online guidas du genom alla relevanta frågor med förklaringar till hur varje val påverkar din situation.

Om du planerar att ge en gåva till dina barnbarn och barnbarnens föräldrar lever vid ditt frånfälle, räknas inte gåvan som ett förskott på arv. Du kan genom ett gåvobrev bestämma att gåvan ska räknas som ett förskott på arv och på så sätt säkra att samtliga arvingar får lika stor del av arvet.

 

Relaterade artiklar

1195 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt gåvobrev

Skriv online
Du betalar i sista steget

Gåvobrev

Här kan du enkelt skriva ett gåvobrev online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt gåvobrev som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.