HBTQI och föräldraskap - Lexly.se

HBTQI och föräldraskap

HBTQI-personer har enligt lag samma juridiska rättigheter och skyldigheter som heterosexuella personer. Däremot finns vissa områden där lagen är otydlig eller inte täcker situationer som HBTQI-personer kan hamna i. Detta gäller särskilt föräldraskap.

Regnbågsfamiljer

Bilden av kärnfamiljen – mamma, pappa, barn – håller på att luckras upp. Kvinnor och män kan välja att skaffa barn på egen hand, två kvinnor eller två män kan bli föräldrar tillsammans. Regnbågsfamiljerna blir fler och lagstiftningen är ännu inte riktigt ikapp verkligheten, även om förändringar gjorts i föräldrabalken där det juridiska föräldraskapet regleras. Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen så att de juridiska skillnaderna mellan samkönade och heterosexuella föräldrapar jämnades ut.

Dock kvarstår fortfarande en del skillnader, bl.a. beroende på om barnet är adopterat eller om ena föräldern blivit inseminerad.

Endast två vårdnadshavare

Svensk rätt medger endast två vårdnadshavare, vilket ställer till problem när två par skaffar barn tillsammans. Barnet har då i realiteten fyra föräldrar, men kan bara ha två registrerade vårdnadshavare. Om du inte är juridisk vårdnadshavare, kan du inte driva frågor om barnets rätt till umgänge med dig även om barnet betraktar dig som förälder och växt upp tillsammans med dig. Detta har orsakat tragedier då samkönade par där endast en är vårdnadshavare blir osams och separerar. Barnet får då ingen juridisk rätt till umgänge med sin icke legala förälder.

Juridisk rådgivning

Hos oss på Lexly kan du få juridisk rådgivning kring alla aspekter av HBTQI och föräldraskap. Boka här eller ring oss direkt på 0771-24 00 24 för ett första kostnadsfritt samtal.

Relaterade artiklar