Hyresavtal

Ett hyresavtal säkerställer att båda parter är överens om vad som gäller. I hyresavtalet kommer man överens om vad som ingår i hyran, hyresnivå och när hyran ska betalas. Även villkor för uppsägning bör framgå tydligt för att skapa förutsägbarhet för både hyrestagare och hyresvärd.