Avtal vid skilsmässa

Ett så kallat bodelningsavtal är ett avtal som skrivs vid skilsmässa och redogör hur tillgångarna ska fördelas.

Vad är ett bodelningsavtal och varför behövs det vid skilsmässa? 

Ett bodelningsavtal är ett skriftligt underlag som visar vem som behåller vad i samband med en separation. Ska en av parterna överta den gemensamma bostaden behöver det framgå av bodelningsavtalet. 

Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. 

Bodelningsavtalet visar på vad parterna kommit överens om och utgör även underlag till banken för att lägga om lån eller uppta nya. Bodelningsavtalet blir även själva överlåtelsehandlingen som skickas till Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen.

Vid en skilsmässa e rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning långt i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se helt annorlunda ut. Fastigheten kan exempelvis ha stigit i värde och företaget kan ha vuxit.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt efter era förhållanden. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation. 

Relaterade artiklar