Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

familjeföretag

Ärver barnen ditt företag?

Våra jurister får ofta frågan hur man ska göra om man inte vill att barnen ska ärva. Det finns en hel del som du kan bestämma själv i ett testamente, men du kan inte testamentera allt till någon annan om du har barn, och i vissa fall inte heller om du är gift. Genom att skriva ett testamente kan du i många fall ändå se till att de du vill ska ärva också gör det.

Det går inte att göra bröstarvingar helt arvlösa

Inte ens med hjälp av ett testamente kan man göra sina bröstarvingar helt arvlösa. Enligt huvudregeln delas arvingar in i olika klasser. Bröstarvingar, som är den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Bröstarvingar ska få sin arvslott, och minst sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvet (arvslotten) vilket är det arv bröstarvingen har rätt till enligt lag.

Gift med gemensamma barn

Är du gift och ni enbart har gemensamma barn ärver din maka eller make allting med fri förfoganderätt, vilket innebär att gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna gått bort.

Att äga något med fri förfoganderätt innebär att man inte får testamentera eller ge bort den ärvda egendomen men att man i övrigt i princip är fri att göra vad man vill med det man ärvt

Du kan skriva ett testamente och säga att dina barn ska ärva allt – även om du är gift. Maken eller makan kan då inte kräva någon del av arvet när du går bort. Däremot så ska en bodelning göras. Så om det inte finns äktenskapsförord, så bodelas allt utifrån hälftendelningsprincipen innan arvet fördelas.

Låta bolaget gå i arv 

Om du vill att era gemensamma barn ska ärva ditt företag måste du testamentera det till dem. Men då måste bolaget antingen vara din enskilda egendom så det inte ingår i bodelningen eller så måste maken eller makan kunna få annan egendom i bodelningen som motsvarar minst hälften av värdet på din del av företaget.

Var uppmärksam på att din make eller maka alltid har rätt att behålla tillgångar till ett värde av fyra prisbasbelopp i bodelningen. Det kan vara både tillgångar från bodelningen eller dennes enskilda egendom. Basbeloppsregeln går före testamente och särkullbarns rätt att få ut sin laglott. Om det inte finns ett sammanlagt värde som motsvarar summan på fyra prisbasbelopp får efterlevande maken det som finns.

Om du har särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt när du som går bort. Om du vill att efterlevande make eller maka ska ärva din del av företaget kan han eller hon bli tvungen att lösa ut särkullbarnens del.

Delägarnas avtal 

Om det finns ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal mellan dig och övriga ägare brukar det finnas en hembudsklausul som innebär att dina arvingar ska erbjuda övriga ägare att köpa ut din andel av företaget. Innan du skriver ditt testamente är det därför viktigt att gå igenom och förstå hur de avtal du redan ingått påverkar dina möjligheter att få som du vill.

Vad gäller sambor?

Är du sambo med barn ärver barnen när din sambo fått hälften av det som är samboegendom. Din sambo ärver ingenting alls.

Är du sambo utan barn kan du välja att testamentera hela ditt arv till sambon. Gör du inte det går det som inte är samboegendom av ditt arv i första hand till dina föräldrar.

Enskild egendom

När du skriver ett testamente kan du skriva in villkor att företaget ska vara arvtagarens enskilda egendom. Detta säkerställer att företaget kan fortsätta ägas av släkten och inte behöver säljas för att lösa ut en partner vid en eventuell skilsmässa. 

Rätten till arv påverkas inte av att egendomen är enskild. Om ditt barn går bort före sin make eller maka kommer denna att ärva företaget. Det kan undvikas genom att ditt barn i sin tur skriver ett testamente där han eller hon anger vem som ska ärva företaget.

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar