Fyra vanligaste frågorna om arv och testamente - Lexly.se

Fyra vanligaste frågorna om arv och testamente

Hur fungerar arvsrätten för sambor? Vad gäller om jag har särkullbarn? Behöver ett testamente registreras? Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt? Här listar vi några av de vanligaste frågorna som vi brukar få om arv och testamente.

1. Hur fungerar arvsrätten för sambor?

Sambor ärver inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har gemensamma barn. Om du och din sambo har barn går arvet till dem.

Har ni inga barn går arvet till den avlidnes föräldrar och finns inte de kvar i livet är det syskonen som ärver. Det innebär att du helt plötsligt kan stå som gemensam ägare till bostaden tillsammans med dina svärföräldrar eller med din svåger/svägerska. Vill du och din sambo ärva varandra måste ni skriva testamente.

2. Ärver gifta alltid varandra?

Arvsrätten i Sverige innebär att gifta ärver varandra och att barn ärver sina föräldrar när båda föräldrarna gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har däremot rätt att få ut arvet från sin förälder genast, till skillnad från gemensamma barn. Detta innebär i praktiken att gifta par som har särkullbarn inte ärver varandra fullt ut.

3. Behöver ett testamente registreras någonstans?

Ett testamente kan inte registreras någonstans och är endast giltigt i original, vilket gör det extra viktigt att det förvaras på en säker plats.

Det finns flera företag och aktörer som erbjuder förvaring av testamenten. Vi på avtal24 samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall.

4. Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt dokument. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. Viktigt är också att innehållet är tydligt och inte kan misstolkas.

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Skriv testamente

Hos oss kan du enkelt skriva ditt testamente själv online eller få hjälp av våra jurister som är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en helhetsbild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

1695 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Här kan du enkelt skriva ett testamente online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt testamente som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.