Testamente företag

Vem ärver dig och ditt företag?

Det är inte ovanligt att det blir bråk om arvet efter att en företagare har gått bort. Dagens familjesituationer ser ofta väldigt olika ut med exempelvis gemensamma barn och bonusbarn. Dessutom kan familjeförhållanden skifta över tid, vilket bidrar till ytterligare osäkerhet kring vad som gäller när någon går bort. Här reder vi ut vad som gäller.

Hur du själv kan påverka vem som ska få ditt arv

Våra jurister får ofta frågan hur man går tillväga om man inte vill följa arvsordningen och det finns faktiskt mycket som du själv kan bestämma, även om du inte kan skriva bort allt. Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de du önskar ska ärva också gör det.

Gifta ärver alltid varandra - eller?

Gifta par ärver i många fall varandra fullt ut eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är när det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut arvet efter sin förälder genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, vilket kan komplicera många situationer. Om särkullbarnen är minderåriga måste till exempel den efterlevande partnern köpa den avlidnes del i företaget av barnet.
Vi rekommenderar alla par, både gifta och sambor, som har särkullbarn att skriva testamente - det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er.
För att fullt ut trygga både din både partner, dina barn och företaget, behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. Med en livförsäkring som ett komplement kan du säkerställa att din partner har råd att behålla företaget samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till enligt lag.

Sambor ärver inte varandra

Enligt lagen ärver sambor aldrig varandra. Det spelar ingen roll hur länge du varit sambo eller om ni har gemensamma barn. I lagens mening är det i princip ingen skillnad på att vara ensamstående eller sambo när det gäller arv.
Ditt företag går då i sin helhet till dina barn, eller om du inte har några, till dina föräldrar, medan din sambo blir lottlös.
Finns dina föräldrar kvar i livet går alltså företaget till dem, och dessutom kan det innebära att din sambo helt plötsligt kan stå som gemensam ägare till bostaden ni haft, tillsammans med sina svärföräldrar.

Detta gäller för ensamstående

Om du är ensamstående ärver i första hand dina barn. Finns inga barn eller barnbarn ärver dina föräldrar. Finns inte de kvar i livet går arvsordningen vidare till syskon och syskonbarn. Har man inga närmare släktingar än kusiner och inget testamente är skrivet går arvet till Allmänna arvsfonden. 
Om du har barn och vill att någon av dem ska ta över företaget medan övriga barn ska få andra tillgångar behöver du skriva testamente. Alla barn har rätt till en viss del av ditt arv så du kan inte testamentera bort allt till ett barn (eller någon annan).
Har du inga barn kan du i ett testamente bestämma helt hur ditt arv ska fördelas mellan exempelvis dina föräldrar, syskon eller någon annan som står dig nära.

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar