Vad händer när kunden inte betalar?

Som företagare kan det bli besvärligt när kunden inte betalar. Vilka rättigheter har du gentemot kunden och vad kan du göra för att få in dina pengar? Här guidar vi dig genom de möjligheter du har.

Utebliven betalning

Det första steget vid en utebliven betalning från en konsument är att skicka en betalningspåminnelse. Du har som företagare rätt att ta ut en påminnelseavgift på max 60 kr vid detta tillfälle. Skickas ett inkassokrav har du däremot rätt att ta ut 180 kr och ytterligare 170 kr om ni kommer överens om en avbetalningsplan.

Det vanliga är att man ger en privatperson 14 eller 30 dagar vilket bestäms innan köp. Är det en myndighet eller företag ska de betala inom trettio dagar. 

Dröjsmålsränta

Som företagare har du alltid rätt att ta ut dröjsmålsränta, men när du säljer till privatpersoner kan den förhandlas bort. I kundavtalet eller offerten är det viktigt att specificera betalvillkor som kredittid, dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och förfallodatum.

Dröjsmålsräntan beräknas på faktureringsbeloppet (inkl. moms) och kan inte räknas på andra belopp som uppstår som faktureringsavgift, påminnelseavgift och inkassoavgift. Dröjsmålsräntan kan räknas ut från dagen då förfallodatumet träder i kraft. Om ni inte avtalat om dröjsmålsränta går det att räkna ut den i efterhand genom att summera den aktuella referensräntan med 8 procent. Den aktuella referensräntan hittar du på Riksbankens hemsida.

Läs mer om tvister

Inkasso

Om kunden inte betalar trots betalningspåminnelser, kan du ta hjälp av ett inkassoföretag som driver processen att få in betalningen.

12 punkter som inkassobrevet innehålla: 
 1. Ditt namn
 2. Anledning för fordran.
 3. Belopp inklusive moms.
 4. Räntebeloppet
 5. Hur räntan är beräknad
 6. Övriga kostnader som påminnelseavgift
 7. Tid för att bestrida eller betala, vanligen åtta dagar
 8. Betalningsuppgifter 
 9. Kontaktuppgifter till dig
 10. Vad som kommer hända om inte betalning sker.
 11. Kundens namn och/eller bolag
 12. Datum

 

Betalningsföreläggande hos Kronofogden

Om du inte får betalt i detta läge kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Blanketten finns att hitta på Kronofogdens hemsida. Ansökan om betalningsföreläggande sker via e-legitimering på Kronofogdens hemsida eller via post. Vid ansökan tillkommer en avgift på 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad.

När du skickat in din ansökan måste din kund delges och bekräfta att den tagit del av betalningsföreläggandet innan Kronofogden börjar driva in skulden. Du kan under vissa omständigheter delge betalningsföreläggandet själv, så kallat partsdelgivning. Det får dock inte medföra stora merkostnader för den som är betalningsskyldig. Kronofogdemyndigheten avgör om partsdelgivning är lämpligt.

Väljer mottagaren i något läge att bestrida betalningsansvar, oavsett om det görs efter faktura, påminnelse, inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande, är man som fordringsägare förhindrad att driva fordran via inkasso eller kronofogdemyndighet. Istället måste fordringsägaren stämma för betalning i domstol som ska reda ut den tvistiga fordran.

Önskar du fortsätta driva processen och din fordran totalt överstiger ett halvt prisbasbelopp, kommer allmän domstol att ta över ärendet som då behandlas precis som ett vanligt tvistemål. Om fordran är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer målet istället att handläggas i domstol som ett förenklat tvistemål där du inte får ersättning för dina ombudskostnader även om du vinner målet.

Läs mer om rättegångsprocess, vad som gäller vid olika prisbasbelopp m.m.

Hjälp vid tvist

Vi på Lexly kan ge stöd och rådgivning om du hamnat i en tvist. Du bokar snabbt och enkelt in ett inledande kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende.

Relaterade artiklar