Hur går man tillväga vid en vårdnadstvist?

Här informerar vi om hur man går tillväga vid en tvist om vårdnad av barn. Tänk på att barnets bästa alltid är utgångspunkten vid vårdnadsfrågor.

Detta gäller vid en vårdnadstvist

Det bästa är naturligtvis att komma överens tillsammans, i vårdnadsfrågor ska barnets bästa alltid vara utgångspunkten. Ett tips är att vända dig till familjerättsenheten i din hemkommun. De erbjuder kostnadsfria så kallade samarbetssamtal, och bistår med hjälp att medla. Om detta inte är ett alternativ, eller om man inte genom samtalet kommer fram till en lösning, kan man anlita en jurist som hjälper till att medla och hittas ingen gemensam lösning då återstår att gå vägen via domstol.

Läs allt om vårdnadstvister här

Vad är ett ombud?

Ett ombud är en person som företräder den som är part i domstol, vanligtvis en advokat eller en annan person med juridisk utbildning.

Du väljer själv om du vill ha ett ombud eller inte. Tänk på att du som tar hjälp av ett ombud själv får stå för kostnaden för ombudet. Det kan ibland finnas möjlighet att genom din hemförsäkring få ersättning i samband med en tvist, så kallat rättsskydd. Har du inte den möjligheten kan du i vissa fall få rättshjälp från staten för delar av kostnaden.

Få rådgivning och medlingshjälp i vårdnadsfrågor

Rättshjälp

Rättshjälp är ekonomisk hjälp för den som inte har ett rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. I första hand ska du dock använda rättsskyddet i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i ditt rättsskydd.