HBTQI

HBTQI och diskriminering

En himmel med där en hand håller upp regnbågsflaggan

Diskrimineringslagen

I lagen finns sju diskrimineringsgrunder:

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

 

Det är ofta transpersoner, d.v.s. personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön de fick vid sin födsel, som upplever att de utsätts för diskriminerande behandling. I dessa situationer är diskrimineringsgrunderna könsidentitet och könsuttryck.

Arbetsplatser och skolor är enligt diskrimineringslagen skyldiga att arbeta aktivt för att förhindra diskriminering. I det ansvaret ingår att undersöka om det förekommer diskriminering, se var det finns risker och motverka dessa.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO är en myndighet vars uppdrag är att motarbeta diskriminering i samhället och kontrollera att diskrimineringslagen följs. Den ska även bl. a. informera och utbilda, följa forskningsarbetet och lämna förslag till lagändring till regeringen.

Vad kan jag göra om jag upplever att jag diskrimineras?

Diskrimineringsombudsmannen ger följande råd:

 • Säg ifrån.
 • Berätta för din chef/skolledningen eller anmäl till facket.
 • Skriv ner vad som händer. Anteckningar stärker din berättelse.
 • Vänta inte med en eventuell anmälan.

 

Du kan även kontakta DO om du eller någon annan upplever diskriminering, din arbetsplats eller skola inte tar sitt ansvar för att motverka diskriminering på allvar eller har ett arbetssätt som riskerar att diskrimineringslagen bryts.

Rådgivning av jurist

Hos oss på Lexly kan du få juridiskt stöd och rådgivning. Boka ett kostnadsfritt samtal eller ring oss direkt på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar