Tvist - Privatperson

Allt om tvister - Privatperson

En bronsstaty på fru Justitia

Vad är en tvist?

En tvist uppkommer när två eller fler parter är oense om vad som överenskommits.

 

Vad är ett tvistemål?

När en tvist leder till en stämningsansökan och tvisten tas upp i domstol blir det ett tvistemål. Ett tvistemål är ett civilmål, en rättslig tvist mellan privatpersoner eller företag.

 

Är brottsmål ett tvistemål?

Nej, vid ett brottsmål föreligger misstanke om brott mot en lag, och det är endast åklagarmyndigheten som kan skicka in en stämningsansökan. Ett tvistemål handlar om parter som inte är överens, där ena parten skickat in en stämningsansökan och domstolen beslutat att ta upp den.

 

Hur startar ett tvistemål?

Det uppkommer när en part i en tvist lämnat in en stämningsansökan till domstol.

 

Vad kostar ett tvistemål?

Först måste en stämningsansökan betalas. Det kostar 900 kronor om värdet tvisten handlar om är högst ett halvt prisbasbelopp (, är värdet högre än så kostar det 2 800 kronor. Den som förlorar målet kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader (t.ex. ansökningsavgift och juridiskt ombud).

 

Vad är ett dispositivt tvistemål?

Det är ett tvistemål där det är tillåtet för parterna att förlikas, d.v.s. att de själva kommer överens om hur tvisten ska lösas.

 

Vad är ett indispositivt tvistemål?

Det är ett tvistemål där parterna inte tillåts förlikas, d.v.s. de kan inte komma överens utanför domstol. Familjerättsliga tvistemål, t.ex. faderskapsmål och vårdnadstvister, är oftast indispositiva.

 

Vad är bevisupptagning?

När parterna lägger fram sina respektive bevis innan huvudförhandlingen i domstol. Det kan vara parterna som själva lägger fram bevis, vittnen, experter m.m.

 

Vad är en vittnesattest?

En vittnesattest är en skriftlig vittnesberättelse. Det är dock inte alltid domstolen godkänner en vittnesattest, principen är att vittnen ska närvara vid rättegång.

 

Hur går ett tvistemål till?

Det är en process med olika delar: stämningsansökan, föreläggande, muntlig förberedelse, huvudförhandling och domslut. Du kan läsa mer om tvistemålsprocessen steg för steg här.
 

Vad är det för skillnad mellan tvistemål och stämning?

Det är två olika saker: stämningsansökan föregår själva tvistemålet. Om en domstol godkänner stämningsansökan, tas det upp i domstolen och blir ett tvistemål.

 

Vad är ett motförhör?

Under ett motförhör får ett vittne, som tidigare lämnat en sammanhängande redogörelse av det som tvistemålet gäller, besvara kompletterande frågor.

 

Vad betyder kärande och svarande?

Kärande är den som skickar in stämningsansökan, svarande är den som stäms.

 

Behöver du hjälp i ett tvistemål?

Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare

 

Min ex-partner har lämnat in en stämningsansökan angående vårdnaden av vårt barn. Vad ska jag göra?

Det är klokt att ha ett juridiskt ombud genom hela processen om du själv inte har kunskap om juridiken. Här kan du läsa mer om hur en vårdnadstvist går till, samt var du kan få stöd och hjälp.

Kontakta jurist 

 

Juridisk rådgivning vid tvist

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring tvistefrågor och konflikt. Boka enkelt in ett första gratis samtal med våra erfarna jurister där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. Lexly arbetar med transparenta priser. 

Läs mer om Juridisk rådgivning vid tvist
Hjälp, rådgivning och medling av jurist

1995 kr/timme

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Andra har även läst...