Tvist - Privatperson

Bodelningstvist vid skilsmässa

En man och en kvinna är arga och vända bort från varandra

Hur skiljer man sig

Ni har bestämt er: ni ska skiljas. Eller så vill bara en av er skiljas. I det första fallet lämnar ni in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Vill bara en av er skiljas, ska denne istället ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Har ni inga barn under 16 år som bor med er, går skilsmässan igenom utan betänketid. Har ni hemmaboende barn under 16 år måste ni enligt lag ha en betänketid på sex månader. Därefter måste man begära fullgörande av skilsmässan (äktenskapsskillnad) inom 6 månader för att skilsmässan ska gå igenom.

När är man skild

Från det datum när tingsrätten beslutat om att skilsmässan gått igenom räknas ni som skilda. Ni får hem domen via brev.

Vad är giftorätt

När man gifter sig äger båda makarna fortfarande allt de ägde innan äktenskapet, de är också ensam ansvariga för sina skulder. Giftorätt innebär att makar har rätt till en del av den andra makens egendom och tillgångar om man skiljer sig i framtiden. Egendom och tillgångar kan göras till enskild egendom i till exempel ett äktenskapsförord eller testamente. Det räknas då inte in i giftorätten.

Dela upp ägodelarna

Nästa steg är att båda parter redovisar och listar vilka av deras tillgångar som ska ingå i bodelningen. Det är värdet av dem som ska ingå i bodelningen. Det räknas ut genom att värdet av ägodelarna och tillgångar räknas ihop, sen drar man av eventuella skulder. Man räknar bara det som ingår i giftorätten.

Skriva bodelningsavtal

I det här avtalet skrivs allt ni äger och eventuella skulder upp. Det är också i det ni kommer överens om hur ni delar upp allt mellan er. Det är mycket viktigt att skriva ett bodelningsavtal. Ofta vill bankerna se det för att ni ska kunna få ta nya bolån. Det går att vänta länge med att skriva bodelningsavtal, men det är bra att göra det så snart som möjligt: det blir ofta mycket svårare att göra det i efterhand.

När man inte kommer överens

Ibland kan man inte komma överens om hur bodelningen ska göras. Då kan ni, antingen tillsammans eller en av er, be tingsrätten utse en bodelningsförrättare. Hen ska försöka få er att komma överens. Om det inte går, kan det bli tvångsbodelning. Då bestämmer bodelningsförrättaren hur era egendomar och tillgångar ska delas mellan er. Bra att veta: ni ska båda betala kostnaden för förrättaren, oavsett om bara en av er ansökt om att få en sådan.

Ta hjälp från juridiskt ombud

Det är vanligt att man anlitar ett eget juridiskt ombud redan vid ansökan om bodelningsförrättare. Med ett eget ombud kan man få hjälp att påverka bodelningsförrättaren att besluta om en tvångsbodelning som överensstämmer med ens egna önskemål och rättigheter.

Om du inte är nöjd med tvångsbodelningen

Du kan klandra en tvångsbodelning. Det innebär att den prövas i domstol. Det gör du genom att lämna in en stämningsansökan (väcka klandertalan) mot din ex-make till tingsrätten inom fyra veckor från att du fått tvångsbodelningen. Om tingsrätten godkänner din stämningsansökan blir det rättegång.

Så här går en rättegång till: Tvistemål 

Förlikning och medling

En rättegång kan bli dyr och ta lång tid. Därför är det bra att först prova förlikning eller medling. Förlikning kan göras i domstol: en domare försöker då få parterna att komma överens innan rättegången startar. Parterna kan även förlikas egen hand eller med hjälp av en medlare. Dennes uppgift är att försöka få parterna att komma överens, parterna står då normalt gemensamt för medlarens arbetsinsats.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid tvist via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

 

Relaterade artiklar

Bodelning - Skilsmässa

Skriv enkelt ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassat och korrekt bodelningsavtal. Tjänsten är kvalitetssäkrad av våra jurister. Eller ta hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Första mötet är gratis. 

Läs mer om Bodelning - Skilsmässa
Skriv online
1795 kr
Prata med jurist
0 kr

1795 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - skilsmässa skrivet av jurist från 7990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte