Tvist - Privatperson

Bråk med grannen? Detta gäller

Grönt hus med stor trädgård

Stora rättigheter som fastighetsägare - Men satsa på en god långsiktig grannrelation

Som fastighetsägare är dina rättigheter stora när det gäller allt inom din tomtgräns. Men den person som tar lagar och regler till sin spets blir sällan populär i grannskapet. Ett råd från juristen Linda Ljunggren Syding är att i stället vara ödmjuk och satsa på en god relation med grannarna.

- Man vet aldrig när grannarnas godkännande behövs, så generellt är det alltid bra med en långsiktigt god relation, säger Linda Ljunggren Syding.

För att ett godkännande från grannen ska kunna bevisas om det senare ifrågasätts krävs oftast ett skriftligt kontrakt som är bundet till bostaden och inte personberoende. Många drar sig för att få den här typen av privata överenskommelser nedskrivna, men det finns knep som underlättar.

- Det är väldigt olika hur människor reagerar, många blir (med all rätt) misstänksamma när något ska skrivas på. Ett bra tips är att inte göra en onödigt stor sak av påskriften, du kan exempelvis be grannen bekräfta er överenskommelse via mejl. Man kan också hänvisa till att en skriftlig överenskommelse kan behövas om kommunen frågar, säger Linda Ljunggren Syding.

Det här gäller vid vanliga grannproblem

Vissa problem återkommer mer än andra när det gäller relationer mellan grannar. Här är några av de vanligaste problemen – och vilka regler som gäller:

Träd och buskar som skräpar ner

Träd och buskar är en vanlig källa till bråk, eftersom de växer i ”gränslandet” mellan tomterna. Om grenar och kvistar tränger in eller ramlar ner på grannens tomt får grannen ta bort dessa. Men: Grannen måste fråga först om det finns risk att åtgärden skadar trädet eller busken.

Klippa häck i tomtgräns

Klippning och underhåll av grannens häck får göras om det sker ”inom rimlighetens gränser”, men den som äger tomten där busken är planterad har ansvar för att sköta om den. Om häckens grenar och rötter tar sig in på grannens tomt så får dessa tas bort, men inte om häcken skadas. Det kan vara bra med en skriftlig överenskommelse om hur en gemensam häck ska skötas.

Ännu ett exempel i grannrelationen på när ett gott omdöme och respekt för varandra gäller framför tydliga regler och lagar, säger Linda Ljunggren Syding.

Grillning på balkongen

Det finns ingen lag som förbjuder grillning på balkong, men de flesta hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar har egna regler för detta. Det kan till exempel handla om regler som tillåter elgrillar och att den översta balkongen (där röken inte stör andra) tillåts att grilla.

Ombyggnation

Om du har fått bygglov för till exempel ett lusthus på tomten, har grannarna tre veckor på sig att överklaga. Byggnadsnämnden, som godkänner byggloven, förväntas oftast informera berörda grannar om att ett bygglov beviljats. Därefter finns möjlighet för grannarna att be byggnadsnämnden utreda om bygget skett i enlighet med beviljat bygglov.

Mark/tomt

Allting på din tomt har du fullständig rätt att bestämma över. Du får ha det stökigt, oklippt gräs eller fula statyer utan att grannarna kan stämma dig. Men återigen handlar det om att alla ska sträva efter att ha en god grannsämja.

Kristina ville bygga pool men grannen sa nej – vad gäller?

Kristina bor i ett villaområde utanför Stockholm och hade länge drömt om att bygga en pool. Platsen var uttänkt sedan länge, poolen skulle ligga inbäddad i en altan som skulle förlängas ut mot granntomten. Under pandemin blev det bygget äntligen av. Kristina beställde poolen, bokade in installatör och anlitade en hantverkare för altanen.

Allt skedde enligt gällande lagar och regler, det krävdes inget bygglov och både poolentreprenören och min man sa att det inte fanns några krav på att informera grannen, berättar Kristina.

Men Kristina bestämde sig ändå för att fråga grannen om lov, mest som en artighetsgest. Till sin förvåning sa grannen blankt nej till poolbygget, vilket ledde till att hon lät bygga poolen på andra sidan tomten istället som inte angränsade till någon granntomt.

Min man förstod inte varför jag skulle gå och fråga när det inte behövdes och jag blev nog så paff att jag inte ifrågasatte beskedet. Lyckligtvis så tycker jag den här lösningen blev ännu bättre, men nu undrar jag ändå vad det är som gäller juridiskt i det här fallet?

Linda Ljunggren Sydings besked är att Kristina kanske tog rätt beslut ändå, för att värna om grannsämjan.

- Juridiskt sett fanns det ingen anledning att fråga grannen. Förutsatt att de allmänna krav som finns vid nedgrävda poolbyggen uppfylls, som skyddsstaket och pooltak, så har grannen inget att säga till om. Men för grannrelationens skull är det alltid trevligt att fråga, kanske kunde Kristina hittat ett annat sätt att formulera sig på som blev mer som vänlig information än en direkt fråga, säger hon.

Kostnadsfritt samtal med jurist

Vi erbjuder ett första kostnadsfritt samtal med jurist för att på bästa sätt hjälpa dig komma vidare med ditt ärende. Boka enkelt in en tid som passar dig här. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar