En besviken och ledsen kvinna i förgrunden och en fundersam man i bakgrunden.

Bråk om arv

Ordlista

  • Dödsbo: de tillgångar någon som avlidit lämnar efter sig.
  •  Arvtagare: en person som ärver.
  • Boutredningsman: en person som utreder och tar hand om dödsboet.
  • Testator: den som skrivit testamentet.
  • Testamentsexekutor: en person som utreder och tar hand om dödsboet och även har rätt att sälja fast egendom.
  • Kvarlåtenskap: den avlidnes egendom.
  • Överklaga: att klaga på ett beslut som tagits av domstol eller myndighet.
  • Skiftesman: en person som ska försöka ena arvtagare och dela ut arvet.
  • Tingsrätten: en domstol för brottmål och tvistemål.

Ett testamente kan vara fel

Ett testamente måste skrivas på ett visst sätt för att vara giltigt:

• det ska vara skriftligt
bevittnas av två personer
• ha skrivits frivilligt
• inte ha skrivits av någon som var psykiskt sjuk när testamentet skrevs.

Testamentet gäller inte om något i det är fel eller saknas. Då ogiltigförklaras det.

Om någon tycker att testamentet är fel kan det överklagas. Det ska göras inom sex månader efter att arvtagarna fått testamentet. Överklagan görs hos tingsrätten.

Försök hitta en lösning

Innan advokat eller domstol kontaktas, bör alla arvtagare först försöka komma fram till en lösning tillsammans. Att låta alla få säga vad de tycker kan göra att det inte blir något bråk.

Det är bra att ha med någon som alla känner förtroende för. Att ha ett möte där alla arvtagare tillsammans träffar en jurist som förklarar reglerna är också bra. Då får alla samma information om vad lagen säger.

Om man fortfarande inte är överens

När arvtagarna inte kommer överens om ett arv har det uppstått en arvstvist. En arvstvist betyder att arvtagarna har olika åsikter om testamentet och hur arvet ska fördelas.

Det finns flera sätt att lösa en arvstvist med hjälp av någon utomstående, som till exempel en
• testamentsexekutor
• boutredningsman
• skiftesman.

Testamentsexekutor
Den som skriver testamentet kan skriva in namnet på någon speciell person som ska förvalta och fördela arvet.

Testamentsexekutorn är ofta jurist, men det kan också vara en god vän som man litar på.

Boutredningsman
Alla som har rätt att ärva någon enligt lag kan begära en boutredningsman hos tingsrätten.

En boutredningsman kan både förvalta och fördela arvet.

Skiftesman
En skiftesman ska försöka få arvtagarna att komma överens. Han eller hon kan också bestämma hur arvet ska fördelas (tvångsskifte).

Man ansöker om skiftesman hos tingsrätten.

Har man redan en testamentsexekutor eller boutredningsman, blir han eller hon automatiskt skiftesman.

Hur man överklagar tvångsskifte

En arvtagare som inte är nöjd med ett tvångsskifte kan överklaga. Det görs hos samma tingsrätt som utsåg skiftesmannen. Överklagan ska lämnas in inom fyra veckor från att arvtagarna fått tvångsskiftet.

Sista utvägen: rättegång

Om tingsrätten godkänner överklagan får alla arvtagare komma till tingsrätten för en muntlig förhandling. Varje arvtagare får då berätta framför en domare hur han eller hon tycker att arvet ska fördelas.

Man behöver ha med sig bevis som stöder ens åsikter om hur arvet ska fördelas.

Exempel på bevis:
• någon som hört den avlidne säga något som stöder åsikten
• ett brev som den avlidne skrivit
• en video eller ljudinspelning.

Målet med den muntliga förhandlingen är att arvtagarna ska komma överens. Om inte det lyckas, blir det huvudförhandling.

Den dom som tingsrätten kommer fram till efter huvudförhandlingen måste följas.

Det går att överklaga domen till hovrätten.

Skriv ett juridiskt korrekt testamente för att undvika bråk

Det bästa sättet att undvika bråk är att vara noggrann när man skriver testamentet. Se till att vara så tydlig som möjligt och att testamentet uppfyller alla krav för att vara giltigt.

Tala om för dina anhöriga att du skrivit ett testamente. Berätta även var det finns.

Om du vill ge bort något som är dyrbart medan du lever ska du skriva ett gåvobrev. Skriv om det är ett förskott på arvet eller inte.

Våga prata!

Prata med dina anhöriga om hur du vill att arvet efter dig ska fördelas när du gått bort. Det kan kännas svårt att prata om döden. Tänk då på att det minskar risken för att det blir bråk mellan dina nära och kära.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid tvistemål via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Känslomässigt stöd

2 av 3 vuxna svenskar som hamnat i en tvist kopplat till arv har sagt upp kontakten med en närstående. Att i en tid som redan är fylld av sorg också hamna i en konflikt som leder till att ännu fler familjemedlemmar försvinner ur livet är tufft och ibland kan man behöva söka professionellt stöd. Vi samarbetar med Doktor24 där du träffar erfarna psykologer via chatt eller video när det passar dig för att få stöd vid exempelvis depression, ångest, sömnbesvär och stress. Läs mer här.

 

 

Relaterade artiklar