Få 20% på juridiska dokument med jurist, ange ERBJUDANDE20 i fritextfältet vid bokningen. Gäller t.o.m. 28/3.

Två personer som har ett möte

För beviljad rättshjälp krävs att man fått juridisk rådgivning

Hur stor blir rättshjälpen?

För att ta reda på hur stor rättshjälpen blir, ska det ekonomiska underlaget räknas ut. Underlaget utgörs av summan av din inkomst, reseersättningar, traktamenten, avdrag för kostnader, kapitalinkomster, förmögenhet och tillgångar minus kostnader för skulder samt avdrag för barn. På Sveriges Domstolars hemsida finns mer detaljerad information.

 • Om det ekonomiska underlaget understiger 50 000 kr är rättshjälpsavgiften  2 % av kostnaderna
 • Om det ekonomiska underlaget är över 50 000 kr men understiger 100 000 kr är rättshjälpsavgiften 5 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock 500 kr.
 • Om det ekonomiska underlaget är över 100 000 kr men under 120 000 kr är rättshjälpsavgiften 10 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 1000 kr.
 • Om det ekonomiska underlaget är över 120 000 kr men under 150 000 kr är rättshjälpsavgiften 20 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 1500 kr.
 • Om det ekonomiska underlaget är över 150 000 kr men under 200 000 kr är rättshjälpsavgiften 30 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 2000 kr. 
 • Om det ekonomiska underlaget överstiger 200 000 kr är rättshjälpsavgiften  40 % av kostnaderna. Det minsta beloppet är dock minst 5000 kr.

 

Om ens ekonomi förändras kan avgiften förändras

Om din ekonomi förändras kraftigt under ärendets gång kan din avgift ändras. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt informerar om detta. Det går inte att justera det i efterhand, så när ditt rättshjälpsärende väl är avslutat, är det alltså inte möjligt att sänka rättshjälpsavgiften.

Olika kostnader som täcks av rättshjälp

 • Delar av kostnaden för juridiskt ombud (beroende på ditt ekonomiska underlag) för ett juridiskt ombud upp till 100 timmar.
 • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen
 • Utredningskostnader med max 10 000 SEK
 • Kostnader för medlare, tolk och översättning
 • Administrativa kostnader som t. ex. ansökningsavgift till domstol och delgivningskostnader. 

 

Rättshjälp och taxor år 2021

Vill du veta mer om vilka belopp som gäller och vilka möjligheter du har till rättshjälp? Domstolsverket publicerar varje år regler om rättshjälp och vilken ersättning man kan få. Timkostnadsnormen styr ersättningen till advokater och jurister som har uppdrag att bistå parter i olika tvister.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar