Tvist - Privatperson

Häva avtal med hantverkare

Häva avtal under vissa förutsättningar

Du har rätt att häva ett avtal med en hantverkare:

  • Om ett fel eller en försening gör att nyttan med tjänsten du beställt försvunnit. I detta fall måste du kunna bevisa att hantverkaren varit medveten om detta eller borde ha förstått att så är fallet.
  • Om tjänsten påbörjats och det finns starka skäl för dig att tro att hantverkaren inte kommer slutföra arbetet, får du häva den del av arbetet som ännu inte utförts.
  • Om du innan arbetet påbörjats har skäl att misstänka att arbetet inte kommer att utföras eller utföras felaktigt.

 

Om du häver ett avtal med en hantverkare, har denne rätt att få tillbaka eventuellt material som köpts in för arbetet om det inte innebär någon skada för dig. Ett exempel på det kan vara en rörmokare som köpt och monterat avlopp i ditt hus. Tar hen bort avloppsrören innebär det att ditt hus saknar avlopp.

Hantverkaren har rätt att få betalt för den del av arbetet som utförts.

Juridisk hjälp vid tvist

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom alla typer av tvister. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

 

Relaterade artiklar

Juridisk rådgivning vid tvist

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring tvistefrågor och konflikt. Boka enkelt in ett första gratis samtal med våra erfarna jurister där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. Lexly arbetar med transparenta priser. 

Läs mer om Juridisk rådgivning vid tvist
Hjälp, rådgivning och medling av jurist

1995 kr/timme

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte