Tvist - Privatperson

När det du beställt inte levereras

En person betalar med sitt bankkort på sin dator

Om du har beställt en produkt eller tjänst som inte levereras, är det första steget att kontakta företaget och kräva att de levererar. Om detta inte hjälper, kan du häva köpet och pengarna ska då utan dröjsmål betalas tillbaka till dig. Du kan även kräva skadestånd om leveransförseningen har inneburit kostnader för dig.

Hallå konsument som drivs av Konsumentverket hittar du mer information om dina rättigheter som konsument och hur du kan agera i olika situationer.

Allmänna reklamationsnämnden

Om företaget inte agerar trots din reklamation, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är en myndighet som prövar konsumenttvister. Deras beslut är inte bindande och myndigheten ger heller ingen rådgivning. Däremot är tvistelösningen kostnadsfri.

Ett tips: Läs företagets köpevillkor innan du beställer något. Där står det om de följer ARNs riktlinjer vid tvist.

För att ARN ska kunna pröva din tvist måste tvisten uppfylla de krav som ställs i deras checklista.  
•  Varan eller tjänsten är för privat bruk.
•  Den är köpt från ett företag.
•  Företaget har sagt nej till dina krav.
•  Anmälan har nått ARN inom ett år från det att du första gången klagade till företaget.
•  Ditt krav ligger över den värdegräns som gäller för området (kategorier uppdelade utifrån typ av produkter och tjänster). Information om värdegränser finns på ARNs hemsida. 
•  Företaget du anmäler riktar sig till den svenska marknaden eller har tillräcklig anknytning till Sverige.

Hjälp vid tvist

Om du hamnat i en tvist och behöver hjälp eller rådgivning: kontakta någon av våra jurister. Du fyller i ett formulär och blir kontaktad inom 24 timmar. Denna första initiala kontakt är kostnadsfri och innebär inga förpliktelser för dig. Du kan även ringa oss på 0771 - 24 00 24.

 

Relaterade artiklar

Juridisk rådgivning vid tvist

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring tvistefrågor och konflikt. Boka enkelt in ett första gratis samtal med våra erfarna jurister där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. Lexly arbetar med transparenta priser. 

Läs mer om Juridisk rådgivning vid tvist
Hjälp, rådgivning och medling av jurist

1995 kr/timme

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte