Tvist - Privatperson

Tvist - Fel i fastighet

Ordförandeklubba

Hemförsäkringens rättsskydd

Att anlita en jurist kan kännas krångligt och innebär ibland höga kostnader. Kostnaden behöver dock inte bli så omfattande, då det ingår rättsskydd i den vanliga hemförsäkringen, det vill säga hjälp med omkostnader för ett juridiskt ombud i en tvist. Kolla upp vad som gäller i just din hemförsäkring och vilka villkor som gäller.

Ersättningen som försäkringsbolaget erbjuder täcker oftast upp till 80 procent av ombudskostnaderna. Dock inte om värdet av det tvisten gäller understiger 22 750 kr (halvt prisbasbelopp). Om du saknar hemförsäkring och har en årsinkomst på max 260 000 kr kan du beviljas rättshjälp via staten som då täcker hela eller delar av dina rättegångskostnader.

Läs mer om tvistemål

Tips för att undvika en tvist om fel i bostad

De flesta vill undvika att behöva gå igenom en domstolstvist. Därför är det bra att i förtid vara medveten om vad du som köpare eller säljare kan göra för att undvika konflikter. Innan du kontaktar en jurist för att driva ärendet är det bäst om köpare och säljare kan komma överens om en lösning på egen hand. Var medveten om att beloppet på ersättningen du begär kanske inte accepteras, och då är det bra om man kan vara öppen för en kompromiss.

Om konflikten inte går att lösa på egen hand, ta då kontakt med en jurist. En juridiskt kunnig person kan översiktligt avgöra dina chanser att vinna målet, innan du lägger stora kostnader på rättegången.

Om det går till domstol

Ta hjälp av så mycket bevisning och dokumentation som möjligt för att öka dina chanser att vinna målet. För att vinna målet måste du kunna presentera bevisning som styrker dina påståenden och kostnader. Det kan också vara till hjälp att titta på tidigare domar (rättspraxis) som kan fungera vägledande i ditt enskilda fall. Var också realistisk i din förväntan på ersättning. En alltför hög ersättningskostnad medför en sämre chans att vinna målet. Bedöm vad de faktiska kostnaderna för att reparera skadorna skulle bli.

Läs mer om tvistemål

Stöd och rådgivning vid tvist

Vi erbjuder stöd och rådgivning vid alla typer av tvister. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Relaterade artiklar

Juridisk rådgivning vid tvist

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring tvistefrågor och konflikt. Boka enkelt in ett första gratis samtal med våra erfarna jurister där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. Lexly arbetar med transparenta priser. 

Läs mer om Juridisk rådgivning vid tvist
Hjälp, rådgivning och medling av jurist

1995 kr/timme

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte