Tvist - Privatperson

Tvist med grannar

Ett rött och ett gult trähus på en lugn gata

Träd och buskar som skräpar ner och skuggar

I jordabalken (JB) finns bestämmelser som säger att grenar och kvistar som tränger in eller ramlar ner på en grannes tomt får avlägsnas. Om åtgärden medför skada på trädet eller busken ska dock den berörda grannen först fråga ägaren om han eller hon själv kan avlägsna grenarna eller rötterna. Blir du nekad, får du åtgärda det själv.

Detta gäller dock inte träd eller liknande som på olika sätt skymmer eller skuggar. Då måste man istället privat komma överens med grannen och försöka komma fram till en lösning som båda går med på.

Klippa häck i tomtgräns

Här gäller först och främst det som kallas “god sed”: att grannarna respekterar varandras tomtgränser. Klippning och underhåll får göras om det sker inom rimlighetens gränser. 

Rökning och grillning på balkongen

Vad gäller rökning har Miljödomstolen kommit fram till att det inte kan ses som en så pass allvarlig störning att det till exempel kan förbjudas av de andra boende i en bostadsrättsförening. Detta gäller under förutsättning att tobaksröken inte tränger in i grannens bostad när dörrar och fönster är stängda. Därför är det i regel väldigt svårt att förbjuda rökning på balkonger.

Det finns inget lagförbud mot att grilla på balkongen, men det kan leda till både brandrisk och att grannar störs av röklukten. Det är upp till varje hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen att sätta upp regler kring vad som gäller för grillning på balkongerna.

Ombyggnation

I fall som rör byggnationer där det krävs bygglov finns det möjlighet för dig som granne att överklaga bygglovet. Rätten att överklaga gäller i tre veckor, efter denna period är det inte längre möjligt att överklaga.

Däremot går det därefter att höra av sig till byggnadsnämnden och begära ett ingripandebesked. Byggnadsnämnden utreder då om bygget har skett i enlighet med beviljat bygglov. Skulle detta inte vara fallet, finns möjlighet att utkräva en så kallad byggnadssanktion av grannen eller ett rättelseföreläggande om att byggnaden ska rivas.

Mark/tomt

Allting som står på din tomt har du fullständig rätt att bestämma över - det gäller följaktligen även din granne och hans eller hennes tomt. Har ni till exempel en häck som står på tomtgränsen mellan era tomter, förfogar ni över den del som står på era respektive tomter. Försök få till en överenskommelse om skötseln och villkor för gemensam egendom. Om grannen sedan bryter mot överenskommelsen kan det innebära att han eller hon blir skadeståndsskyldig.

Störande grannar - bostadsrättsförening

Skriv ner alla störningar! Styrelsen har ett ansvar att agera i en situation där du i återkommande fall upplever oljud eller andra störningar från din granne. Domstolen har i tidigare fall fastställt att en granne som anmält störningar och där styrelsen agerat passivt har haft rätt till nedsatt avgift och skadestånd från bostadsrättsföreningen.

Enstaka varningar, vid exempelvis en fest, kan dock inte leda till att bostadsrätten blir förverkad. I denna situation blir det snarare aktuellt att skicka ett varningsbrev (anmodan).

Har du fler frågor om tvister? Besök vår guide!

Störande grannar - hyresrätt

Börja med att prata med grannen som du anser stör. Kanske kan ni komma överens privat? Om det inte hjälper ska du anmäla störningen till din hyresvärd. Det är sedan hyresvärdens ansvar att ge hyresgästen en varning. Om störningarna fortsätter kan hyresvärden ansöka om vräkning hos hyresnämnden. För att öka chanserna att få igenom en vräkning är det bra att ha bevisning från störningsjouren, andra grannar eller ett domslut.

Nästa steg är att kontakta Hyresgästföreningen. Anser de att det finns tillräcklig bevisning, ber de hyresvärden att driva ärendet i hyresnämnden. Går inte värden med på det kan hyresgästen vända sig direkt till hyresnämnden och ansöka om åtgärdsföreläggande som tvingar värden att säga upp hyresgästen.

Vägrar den störande hyresgästen att flytta, kan man kontakta Kronofogden för en så kallad avhysning.

Hemfridsbrott

Om en person olovligen gör intrång i din bostad eller din trädgård kan han eller hon ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott. För att någon ska göra sig skyldig till hemfridsbrott ska intrånget ha skett i en bostad (hit räknas även tillfälliga bostäder som ett hotellrum eller en husvagn) eller tillhörande tomt, exempelvis en gård eller trädgård. Någon inhägnad (exempelvis staket eller häck) behövs inte för att det ska anses uppenbart att trädgården tillhör bostaden.

Kontakta jurist

Har du hamnat i en situation där du behöver juridisk hjälp? Boka ett kostnadsfritt inledande samtal med en jurist.

Relaterade artiklar