Få 20% på juridiska dokument med jurist, ange ERBJUDANDE20 i fritextfältet vid bokningen. Gäller t.o.m. 28/3.

En hantverkare som sågar av en planka

Tvist med hantverkare

De vanligaste orsakerna till tvist med hantverkare

De huvudsakliga problemen är fel i tjänst samt dröjsmål och de regleras i konsumenttjänstlagen.

Fel i tjänst

T.ex. att en elinstallation inte är fackmässigt utförd. Du ska i första hand kräva att felet åtgärdas utan kostnad för dig. Om hantverkaren inte går med på det, kan du kräva ett prisavdrag som motsvarar vad det kostar dig att anlita någon annan för att få felet åtgärdat. Du kan även hålla inne betalningen för den del av beloppet som felet motsvarar.

Dröjsmål

Tjänsten har inte utförts inom överenskommen tid. Om du anser att så är fallet, ska du genast göra en reklamation till hantverkaren, d.v.s. meddela att en försening är ett faktum. Tänk på att göra det skriftligen. Som konsument har du rätt att få nedsatt pris på grund av en försening eller till och med häva avtalet. Du kan även ha rätt till skadestånd om förseningen orsakar dig kostnader. I detta fall måste du kunna bevisa att de ekonomiska skadorna beror på hantverkarens försening, exempelvis ett husbygge som blir försenat, du kan inte flytta in och måste betala för annat boende.

Läs mer: Häva avtal med hantverkare

Hur kan man minimera risken för att hamna i tvist med hantverkare?

Först och främst: Dokumentera allt (skriftligen eller via inspelning) som överenskommits och få överenskommelsen bekräftad av hantverkaren. Detta är mycket viktig bevisning om tvisten tas upp i domstol.

Om tidpunkten för när tjänsten ska vara utförd är extra viktig ska du ha med det i överenskommelsen. Som konsument har du nämligen rätt att häva avtalet om förseningen från hantverkarens sida är av väsentlig betydelse för och hantverkaren förstått eller borde ha förstått det. Ett sätt att betona detta är att avtala om vite vid försening. Detta ska betalas ut om hantverkaren inte blir klar vid den tidpunkt som överenskommits, du behöver då inte motivera eventuella kostnader du haft på grund av förseningen. I detta fall ska du kräva att hantverkaren betalar vitet i när du reklamerar, alltså samtidigt som du meddelar hantverkaren att arbetet är försenat.

Rätten att göra slutbetalning först när arbetet är färdigt och godkänt är också bra att ha med i avtalet.

Kontrollera företaget

Det finns inget lagligt skydd för dig som konsument mot företag som har dålig ekonomi. Gå in på Bolagsverket och Skatteverket för att försäkra dig om att företaget är registrerat och har F-skattsedel. Be om referenser.

Stöd och rådgivning vid tvist

Vi erbjuder stöd och rådgivning vid alla typer av tvister. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Relaterade artiklar