Tre personer som har ett möte

Vad kostar ett juridiskt ombud i tvist?

Juridiskt ombud till timpris eller fast pris

För att förebygga konflikter och hålla ordning på relationerna i familjen är det klokt att upprätta juridiska dokument som reglerar hur du vill ha det i olika situationer. Hos oss kan du få hjälp att skapa avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte. Så det finns ingen anledning att acceptera eller anlita en jurist som inte kan erbjuda ett fast pris för till exempel ett samboavtal, testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev.

Vid en tvist är det dock svårare: ingen kan på förhand kan veta hur mycket arbete som krävs för att lösa tvisten eller få den avgjord i domstol. Vanligen tar juristen därför betalt per timme och redovisar all upparbetad tid som faktureras löpande under tvisten. Det är domstolen som bedömer skäligheten av upparbetad tid i tvisten och det finns flera möjliga vägar där du kan få hjälp att finansiera ett eget juridiskt ombud i tvist.

Rättsskydd

De allra flesta har en hemförsäkring med rättsskydd som täcker kostnaderna för en jurist om man hamnar i en domstolstvist. Det kan gälla en tvist med grannen, en släkting du lånat ut pengar till men inte får återbetalt eller en tvist om barn eller arv. Hos i princip alla försäkringsbolag ingår rättsskydd i hemförsäkringen utan att du behöver betala någon extra avgift. I dina försäkringsvillkor framgår om rättsskydd ingår och vilka krav som ställs för att du ska få rätt till hjälp. Den jurist du kontaktar bör vara behjälplig med att undersöka detta och även ordna med din ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget. Rättsskyddet täcker oftast mellan 80-90 procent av juristens kostnader upp till ett varje år fastställt maxtimpris som kallas rättshjälpstaxa. För 2021 är maxbeloppet 1 781 kr/tim.

Kvalitetskrav på juristen

För att du ska få ersättning genom ditt försäkringsbolag måste juristen du anlitar antingen vara eller bli godkänd av Svensk Försäkrings Nämnder. Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå behöver inte bli särskilt godkända. Lexlys jurister är godkända inom flera rättsområden och våra jurister fixar allt som behövs för att du, om försäkringsvillkoren är uppfyllda, ska få ekonomisk hjälp att finansiera kostnaden för att anlita Lexlys jurister.

Rättshjälp

Om du inte kan få ersättning via din hemförsäkring kan Lexlys jurister hjälpa till att ansöka om rättshjälp. Det är en statlig ersättning som beviljas om du inte kan få rättskydd och uppfyller flera andra krav. Om du beviljas rättshjälp täcker staten en del av eller alla kostnaderna i en tvist. Det är Rättshjälpsmyndigheten som prövar din ansökan om rättshjälp. Om du redan är part i en pågående domstolstvist är det istället den aktuella domstolen som prövar din ansökan.

Läs mer om rättshjälp

Förutsättningar för rättshjälp

För att du ska kunna beviljas rättshjälp är det i huvudsak fem olika kriterier som bedöms.  
 
1. Det är i princip bara privatpersoner som kan få rättshjälp.  
2. Ditt ekonomiska underlag får inte vara mer än 260 000 kr/år 
3. Om du har rätt till rättsskydd får du inte rättshjälp 
4. Vad tvisten handlar om. Det är inte i alla typer av tvister eller domstolsärenden du kan få rättshjälp.  
5. Du måste ha fått juridisk rådgivning av en jurist i minst en timme.

Läs mer här om villkoren och vilka kostnader som täcks. 

Hur beräknas det ekonomiska underlaget?

I det ekonomiska underlaget ingår din inkomst, dina tillgångar, skulder och försörjningsansvar för annan än dig själv. Förenklat beräknas det ekonomiska underlaget genom att inkomster och tillgångar adderas ihop och därefter räknas skulder och försörjningsansvar av. Om summan blir mindre än 260 000 kr/år finns det förutsättningar att få rättshjälp. Vill du läsa mer om hur det ekonomiska underlaget räknas fram hittar du det hos Sveriges Domstolar

Vad tvisten handlar om

Vad tvisten handlar om påverkar också om du kan få rättshjälp eller inte. Vissa juridiska frågor utesluts helt. Nedan går vi igenom några vanliga juridiska områden och om de kan omfattas av rättshjälp eller inte.

Läs mer om tvist

Pengar

Värdet av det som tvisten handlar om måste överstiga 23 800 kr (2021) för att rättshjälp ska kunna beviljas. Det är alltså minst ett halvt prisbasbelopp som gäller.  

Överklagande av myndighetsbeslut 

Om beslutet rör migration eller tvångsvård har du rätt att få ett offentligt biträde finansierat av staten och får därför ingen separat rättshjälp. När det gäller tvister mot t ex Försäkringskassan beviljas aldrig rättshjälp.  

Brottmål 

Om du misstänks för brott har du rätt till hjälp genom en offentlig försvarare som staten delvis bekostar. Har du blivit utsatt för brott kan du få hjälp genom ett målsägandebiträde som staten bekostar. Du får då ingen ytterligare rättshjälp.

Skilsmässa och bodelning 

Det krävs särskilda skäl och en mycket komplicerad skilsmässa för att kunna få rättshjälp kring fråga om bodelning. Det finns dock en statlig ersättningsgaranti som i vissa fall gör det möjligt att få statlig hjälp att finansiera 5 timmars arbete av en bodelningsförrättare.

Läs mer om skilsmässa

Vårdnadstvist 

Oftast är det möjligt att få hjälp via rättsskydd i familjemål om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag. Om inte kan rättshjälp beviljas om föräldrar inte kan komma överens i frågor som rör barnens vårdnad, boende och umgänge.

Läs mer om vårdnadstvist

Tvist på jobbet

Är du medlem i en fackförening ingår det i princip alltid juridisk hjälp vid en arbetsrättslig tvist. Vänd dig i första hand till den fackliga organisationen. Är du inte ansluten eller om förbundet inte kan hjälpa till, kan man ha rätt till rättsskydd.

Tvist mellan konsument och företag 

Om du som konsument inte är nöjd eller hamnat i tvist med ett företag, bör du i första hand vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar tvisten gratis. Om någon av parterna inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut, kan tvisten istället avgöras i allmän domstol och rättshjälp kan då beviljas.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom alla typer av tvister via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar