Vårdnadstvist

Hur går en vårdnadstvist till i tingsrätten

Ansökan och stämning

När tingsrätten godkänt ansökan, får den andra föräldern en stämning och får chans att ge svar (svaromål) till tingsrätten.

Muntlig förberedelse

Nästa steg är en muntligt förberedelse (ett möte i domstolen för att förbereda huvudförhandlingen). Det är ett möte med en domare, där båda föräldrarna, ofta via varsitt juridiskt ombud, får berätta om hur de ser på vårdnadsfrågan och vilka anledningar de har till sin respektive inställning.

I samband med det här första mötet i tingsrätten, beslutar domstolen oftast att socialtjänsten i barnets hemkommun ska göra en vårdnadsutredning för att undersöka och ge tingsrätten en rekommendation om vad som blir bäst för barnet.

Läs mer om vårdnadsutredning

Domstolen kan också förordna (bestämma) att föräldrarna ska gå i samarbetssamtal hos socialtjänsten för att försöka hitta en frivillig överenskommelse.

Interimistiskt beslut (temporärt beslut)

Om någon av föräldrarna vill kan de be domstolen att efter det här första mötet ta ett interimistiskt beslut (temporärt beslut) i frågan om vårdnad eller barnets boende/umgänge.

Detta för att barnet inte ska fara illa och drabbas av föräldrarnas oförmåga att komma överens under tiden fram till huvudförhandling. Det är först efter att socialtjänstens utredning är klar som det blir huvudförhandling och som domstolen tar slutligt beslut om vad som blir bäst för barnet.

Läs allt om vårdnadstvister här