Kan jag trots äktenskapsförordet behöva dela något med min make/maka?

Du kan bli skyldig att dela egendom ni har på annan grund än att ni är gifta, t.ex. samäganderätt. Har båda betalat för något äger båda det tillsammans och kan då dela upp det mellan sig i förhållande till betalningen.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka