Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad gäller när bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?

Det är viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet stämmer överens och inte kolliderar med varandra. Vid en kollision har i regel bolagsordningen företräde. Det är även viktigt att komma ihåg att utomstående personer är bundna av vad som står i bolagsordningen men inte aktieägaravtalet. Därför är det extra viktigt att bestämmelser som rör försäljning och förvärv av aktier (dvs klausuler om samtycke, hembud och förköp) finns med och speglar varandra i både aktieägaravtalet och bolagsordningen.

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka