Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Kan man ångra en anställning?

Arbetsgivaren kan inte ”ångra” en anställning utan får hålla sig till de regler om uppsägning som finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Den anställde kan när som helst säga upp sin anställning med iakttagande av uppsägningstid. En arbetsgivare kan låta den anställde vara provanställd i sex månader innan denne anställs på fast tjänst. Om  arbetsgivaren vill säga upp den anställde under provanställningen måste denne lämna skriftligt besked till arbetstagaren två veckor i förväg. Under provanställningstiden krävs dock inga särskilda skäl för arbetsgivarens uppsägning.

Läs mer i vår stora guide om anställningsavtal

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka