När blir jag bunden av anställningsavtalet?

Anställningsavtalet blir bindande när det är utskrivet och underskrivet av båda parter.

I vår tjänst kan du kostnadsfritt ändra i anställningsavtalet efter att du har skapat det.

Läs mer i vår stora guide om anställningsavtal

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka