Vad är en konstituerande bolagsstämma?

Det är vid den konstituerande bolagsstämman som ett aktiebolag formellt bildas, här enas ägarna om att bilda bolaget och anta den föreslagna bolagsordningen, eventuellt med vissa ändringar. Här väljs också den första styrelsen och de första revisorerna.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka