Var ska stämman hållas?

Bolagsstämman ska hållas på den ort där bolagets styrelse har sitt säte. I bolagsordningen får det dock föreskrivas att stämman ska eller kan hållas på annan angiven ort i Sverige.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka