Vem ska föra bolagsstämmoprotokollet?

Det är bolagsstämmans ordförande som ansvarar för att bolagsstämmoprotokollet upprättas. Stämman kan däremot utse protokollförare som skriver protokollet under ordförandens ansvar.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka