Felmeddelande om att uppgifter saknas när den digitala signeringsprocessen ska slutföras

Detta beror på att du glömt fylla i någon uppgift i någon utav rutorna, eller att informationen är ifylld på fel sätt. Kontrollera att alla uppgifterna är ifyllda och korrekta och försök på nytt.

Gå tillbaka