Får jag hyra ut min bostadsrätt?

Uthyrning får ske om bostadsrättsinnehavaren fått samtycke till uthyrningen från bostadsrättsföreningen.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka