Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

För att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Hyran ska också vara skälig, vilket i praktiken betyder att den ska täcka dina driftskostnader och kapitalkostnad för bostaden. Om du hyr ut din lägenhet möblerad kan du öka på hyran något som ersättning för möbelslitaget.

Skriv Hyreskontrakt andrahandsuthyrning
Gå tillbaka