Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter?

Huvudregeln är att taxeringsvärdet fastställs som 75 procent av marknadsvärdet två år tidigare.

Skriv Köpekontrakt för fastighet
Gå tillbaka