Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Hur länge gäller en rättegångsfullmakt?

Har man inte uttryckt någon begränsning gäller en rättegångsfullmakt i alla instanser(exempelvis tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) eller till dess att fullmaktsgivaren tar tillbaka fullmakten.

Skriv Fullmakt för företag
Gå tillbaka