Måste man registrera ett handelsbolag?

Ja, ett handelsbolag måste registreras i handelsregistret. Däremot behöver inte handelsbolagsavtalet registreras.

Gå tillbaka