När är jag bunden av avtalet med hantverkaren?

Du är inte bunden av hantverksavtalet förrän det är utskrivet och ni båda skrivit under det.

Gå tillbaka