Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad är due diligence?

Due diligence kan beskrivas som en företagsbesiktning. Köparen bör alltid genomföra en due diligence innan man förvärvar ett bolag.

Det kan liknas vid en besiktning av en fastighet eller en bil innan köp eftersom köparen alltid bär risken för de brister som ska gå att upptäcka vid en normal eller sedvanlig undersökning.

 

Skriv Inkråmsöverlåtelseavtal
Gå tillbaka