Måste ett kompanjonsavtal se ut på något speciellt sätt?

Nej, det finns inga särskilda krav för hur kompanjonsavtalet ska se ut. Däremot får det inte strida mot lag, det finns exempelvis vissa bestämmelser i Aktiebolagslagen som inte går att avtala bort.

 

Skriv Kompanjonsavtal
Gå tillbaka