Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m. 31/1 2023.

Avtalet säger att fordonet är i ”befintligt skick”, vad innebär det?

Det är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Friskrivningen används ofta vid försäljning av begagnade varor. Vissa mindre slitningsskador som uppkommer vid ett normalt bruk får köparen inte reklamera hos säljaren.

Om fordonet sålts i befintligt skick kan köparen normalt sett endast begära ersättning för fel om;

- fordonet är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till priset och andra omständigheter hade kunnat räkna med.

- säljaren i samband med köpet lämnat felaktiga uppgifter om fordonet som kan antas ha inverkat på köpet.

- säljaren struntat i att informera köparen om väsentliga fel och brister denne känner till och som köparen borde ha kunnat räkna med att informerad med om.

Skriv Köpekontrakt - Bil
Gå tillbaka