Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Kan man avbryta provanställningen innan sex månader passerat?

Om arbetsgivaren säger upp provanställningen är uppsägningstiden enligt huvudregeln två veckor, en arbetstagare kan däremot gå på dagen. Om arbetsgivaren inte lämnar besked minst två veckor innan dagen då provanställningen tar slut blir denne skyldig att betala skadestånd.

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg för att undvika att bli skadeståndsskyldig. Både arbetstagaren och den lokala fackorganisationen, om sådan finns, har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet. Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren samtidigt underrätta fackorganisationen.  Om ett kollektivavtal är tillämpligt kan dock andra tider gälla.  Detta gäller oavsett om provanställningen är sex månader eller kortare tid. 

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka