Varför ska man inte använda mallar om uppdragsavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur uppdragsavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte heller för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Genom vår applikation kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i uppdragsavtalet. Uppdragsavtalet skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får ett uppdragsavtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker. 

Gå tillbaka