Får barn bestämma själva var de ska bo när de fyllt 12 år?

Det finns ingen lag som säger att barn vid en viss ålder själva får bestämma var de ska bo. Det är först som myndig man är helt fri att själv bestämma. Det finns dock praxis (tidigare domar) där barnets vilja redan vid 12 års ålder beaktats och haft stor betydelse för domstolens beslut.

Läs mer i vår stora guide om vårdnadstvister

Andra har även sökt på

Gå tillbaka