Vad är rättshjälp?

Rättshjälpen är en statligt finansierad ekonomisk hjälp som i vissa fall ska täcka kostnader för ett juridiskt ombud. Man kan också få ekonomisk hjälp att betala ett juridiskt ombud vid tvist via hemförsäkringen. Då kallas det rättsskydd.
I första hand ska du använda rättsskyddet i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga vad som ingår i din hemförsäkrings rättsskydd.
Om du inte har någon försäkring med rättsskydd, ska du kontakta ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) för rådgivning. Ditt ombud hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp och att lösa tvisten, antingen utanför domstol eller i domstol.

Hur ansöker man om rättshjälp?

Tillsammans med ditt ombud fyller du i ansökan om rättshjälp. Den skickas till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen, om ditt ärende (vårdnadstvisten) redan finns hos domstol. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen beslutar om du har rätt till rättshjälp.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka