Vad är vårdnadshavare?

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att det är du som har ansvaret för barnets fysiska och psykiska hälsa. Vårdnadshavare är man tills barnet fyllt 18 år. Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern, om båda föräldrarna gått bort eller om föräldrarna inte är kapabla att ta hand om barnet. Att vara vårdnadshavare kallas också för att ha vårdnaden om ett barn.

Läs mer i vår stora guide om vårdnadstvister

Andra har även sökt på

Gå tillbaka