Vad innebär ensam vårdnad?

En förälder med ensam vårdnad har rätt att själv bestämma i juridiska frågor, utan den andra förälderns medgivande. Det kan handla om boende, vart barnet ska gå i skola och frågor rörande vård och omsorg. Ensam vårdnad innebär dock inte att båda föräldrarna inte har rätt till umgänge med barnet.

Gå tillbaka