Vart fattas beslut om ensam vårdnad av barn?

Vårdnadstvister utreds hos socialnämnden och utifrån deras rekommendation fattas beslut om ensam vårdnad i domstol.

Läs mer i vår stora guide om vårdnadstvister

Gå tillbaka